Warning: A non-numeric value encountered in /home/vliegenv/public_html/wp-content/themes/RM-WB/includes/dynamic_css.php on line 1638
Westbound Travel - Vroegboek Vakantie Weken
Wij zoeken en boeken
Ver weg of dichtbij, wij kennen de weg!
Hulp nodig? Bel gerust!
053-4327070
Bekijk winnaars
Vroegboek Vakantie Weken Megaprijs

Volledig verzorgde reis voor 2 personen naar Mallorca
Vluchten, transfers en 7 nachten Hotel Universal Castel Royal
Twee persoons kamer – zeezicht – Half Pension

Vroegboek Vakantie Weken Hoofdprijs

3 Daagse stedentrip voor 2 personen naar Reykjavik
Vluchten met Iceland Air en 3 hotelovernachtingen

Vroegboek Vakantie Weken Weekprijzen

Reischeques ter waarde van € 150.00 – € 100.00 – € 50.00

Kortingsbonnen huurauto’s

Gratis parkeren

Mede mogelijk gemaakt door

Winnaars

Megaprijs en Hoofdprijs:Winnaars
Megaprijs20360 Dhr Elferink
Hoofdprijs20254 Fam. Hagels
Week 4 – boekingen 21 t/m 27 januari:Winnaars
Reischeque €50,-20359 Dhr Roy Elferink & Mevr Esther Brueker
Reischeque €50,-21057 Fam. Rijfkogel
Handbagage koffer20355 Mevr. Mendy Meijer
Kortingsbon parkeerplaats €10,-21562 Dhr en Mevr Kuipers
Kortingsbon parkeerplaats €10,-21496 Dhr. en mevr. Boessenkool
Kortingsbon parkeerplaats €10,-21507 Fam. van Dijk
Kortingsbon parkeerplaats €10,-21474 Mevr. Van der Bliek
Week 3 – boekingen 14 t/m 20 januari:Winnaars
Reischeque €50,-21313 Mevr. Alise Aalberts
Reischeque €50,-21438 Fam. Gunnink
Reischeque €50,-21074 Mevr. R. Beumer
Vouchers VIP lounge luchthaven van vertrek €50,-20330 Dhr & Mevr. Spanjer
Vouchers VIP lounge luchthaven van vertrek €50,-21046 Dhr Bryan Kiel & Mevr Deborah Brongers
Week 2 – boekingen 7 t/m 13 januari:Winnaars
Reischeque €100,-20969 Dhr & Mevr. Wilbrink
Kortingsbon parkeerplaats €10,-21391 Dhr & Mevr. Eitink
Kortingsbon parkeerplaats €10,-21342 Mevr. van der Heide
Kortingsbon parkeerplaats €10,-20967 Dhr & Mevr. Hemmers
Kortingsbon parkeerplaats €10,-20290 Dhr & Mevr Beernink
Kortingsbon parkeerplaats €10,-20298 Dhr & Mevr. Mijwaart
Week 1 – boekingen 31 december t/m 6 januariWinnaars
Reischeque €100,-20274 Fam. Van Nederpelt
Heerlijke nieuwjaar rolletjes inclusief slagroom20269 Dhr & Mevr. Wijering
Heerlijke nieuwjaar rolletjes inclusief slagroom20279 Mevr. Eusterbrock
Heerlijke nieuwjaar rolletjes inclusief slagroom20272 Dhr & Mevr. Leemkuil
Heerlijke nieuwjaar rolletjes inclusief slagroom21020 Familie Kroes
Heerlijke nieuwjaar rolletjes inclusief slagroom20952 Mevr. Elzinga en mevr Kortman
Heerlijke nieuwjaar rolletjes inclusief slagroom21029 Dhr Voulon en mevr Cohen
Heerlijke nieuwjaar rolletjes inclusief slagroom21336 dhr en mevrouw Groenewold
Heerlijke nieuwjaar rolletjes inclusief slagroom21302 dhr en mevrouw Misana
Heerlijke nieuwjaar rolletjes inclusief slagroom21323 Familie Kuik en Rijkeboer
Heerlijke nieuwjaar rolletjes inclusief slagroom21317 dhr en mevr Bouwhuis en Veldscholte
Week 52 – boekingen 24 t/m 30 decemberWinnaars
Reischeque €100,-21292 Dhr. en Mevr. Wevers
Fles bubbels21298 fam. Sanders
Fles bubbels21017 fam. Sprakel
Fles bubbels20258 Dhr. en Mevr. Slag
Week 51 – boekingen 17 t/m 23 decemberWinnaars
Reischeque €100,-20224 Dhr en Mw Smits
Kortingsbon parkeerplaats €25,-20222 Dhr. en Mevr. Veldkamp
Kortingsbon parkeerplaats €25,-21262 fam. Van den Beld
Kerststol21259 fam. Schulenberg
Kerststol20976 Dhr Hadderingh & mw. Gerrits
Week 50 – boekingen 10 t/m 16 decemberWinnaars
Reischeque €100,-20947 Hr&Mw. Holwerda
Handbagagekoffer20208 fam. Olde Bolhaar
Kortingsbon parkeerplaats €10,-20975 Hr&Mw. Resink
Kortingsbon parkeerplaats €10,-20214 fam. Koehorst – Kroon
Kortingsbon parkeerplaats €10,-20219 fam. Scheffer
Kortingsbon parkeerplaats €10,-21235 fam. Assink
Kortingsbon parkeerplaats €10,-21220 fam. Veensma
Week 49 – boekingen t/m 9 decemberWinnaars
Reischeque €100,-21187 fam. de Vries
1 x Kortingsbon huurauto €25,-20119 Hr&Mw. Scholten
1 x Kortingsbon huurauto €25,-20941 fam van der Genugten

Bij iedere boeking van minimaal 500 ontvang je een lot

< € 500niets
€ 501 –€ 25001 lot
€ 2501 – € 50002 loten
€ 5001 -€ 10003 loten
> € 100004 loten

Voorwaarden Westbound Travel Vakantie Voordeel Weken:

  1. Geldig voor boekingen gemaakt bij één van de Westbound Travel reisbureaus.
  2. Geldig voor reizen geboekt tussen 01 december 2018 en 31 januari 2019.
  3. Geldig voor boekingen met een minimale reissom van € 500.00, geboekt bij één van de Westbound Travel reisbureaus.
  4. Deze actie is niet geldig i.c.m. andere kortingen/acties.
  5. Reischeques zijn niet inwisselbaar tegen contanten en zijn geldig tot 1 jaar na uitgifte.

Definities In deze Algemene Spelvoorwaarden Westbound Travel B.V. 2018/2019 worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:
Aanbieder: Westbound Travel B.V. Wethouder Nijhuisstraat 256, Enschede;
Algemene Spelvoorwaarden: De onderhavige Algemene Spelvoorwaarden Westbound Travel B.V.;
Deelnemer: De natuurlijke persoon die middels een klantnummer staat geregistreerd bij Westbound Travel B.V.;
Spel: Een door Aanbieder, conform de Gedragscode promotionele kansspelen 2014, georganiseerd kansspel ten behoeve van Aanbieder in de door haar aangeboden acties. Mocht er sprake zijn van een onderhavig Spel, dan zal Aanbieder steeds bij zijn acties een verwijzing maken naar deze Algemene Spelvoorwaarden;
Lot: Een door deelname aan het Spel verkregen uniek lot waarmee Deelnemer deelneemt aan de loterij. Het lot wordt middels een uniek lotnummer gekoppeld aan het klantnummer van Deelnemer;
Winnaar: Een winnaar van één prijs van een Spel. De Winnaar zal via een loterij worden bepaald.

Algemeen

· Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn van toepassing op ieder Spel;
· Indien en voor zover een of meerdere bepalingen in deze Algemene Spelvoorwaarden in strijd mochten zijn met enige wettelijke regeling en/of op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak nietig worden verklaard of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht;
· Deelname aan dit Spel leidt automatisch tot de volledige aanvaarding van deze voorwaarden. Aanbieder heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving (i) de Algemene Spelvoorwaarden gedurende het Spel te wijzigen en (ii) zonder opgave van reden het Spel te staken of te wijzigen, zonder dat Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens Deelnemer;
· Deelnemer geeft door deel te nemen aan het Spel toestemming aan Aanbieder om alle gegevens te verzamelen en te gebruiken die Aanbieder noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en de uitreiking van de prijzen;
· Over de uitslag van een Spel kan niet worden gecorrespondeerd;
· Van de prijsuitreikingen kunnen filmopnames en/of foto’s worden gemaakt. Aanbieder is gerechtigd deze opnames en/of foto’s onbeperkt te gebruiken en te (doen) exploiteren;
· Voor vragen, klachten en suggesties kan Deelnemer zich schriftelijk wenden tot Aanbieder, afdeling Marketing, Wethouder Nijhuisstraat 256, 7545 NR ENSCHEDE. Deelnemer dient hierbij altijd zijn klantnummer en het thema van het Spel te vermelden.

Deelname

· Aan een Spel zijn geen kosten voor deelname verbonden;
· Een Deelnemer die handelt vanuit een beroep of bedrijf dient minimaal 18 jaar te zijn;
· Uitgesloten van deelname aan een Spel zijn medewerkers van Aanbieder en een ieder die op enigerlei wijze (in)direct in organisatorische zin bij dat spel betrokken is;
· Deelname aan een Spel kan door Aanbieder worden geweigerd indien er -naar de beoordeling van Aanbieder- sprake is van betalingsachterstanden van Deelnemer bij Aanbieder. Aanbieder zal Deelnemer hierover niet informeren;
· Deelname aan een Spel geschiedt automatisch door de verkrijging van een lot door Deelnemer. De toekenning van de loten zal per actie duidelijk worden omschreven.

Prijzen

· De Deelnemer kan onbeperkt deelnemen aan één Spel, echter hij zal per Spel slechts één keer Winnaar kunnen worden. De Deelnemer die het eerst wordt getrokken in de loterij zal in onderhavig geval worden aangewezen als Winnaar;
· Per Spel zal uitdrukkelijk worden vermeld welke prijzen kunnen worden gewonnen door Deelnemer;
· Een prijs is op naam gesteld, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld;
· Eventuele kansspelbelasting, omzetbelasting en/of overige belastingen, die in verband met de prijs zijn verschuldigd, zullen voor rekening komen van Aanbieder;
· Op verzoek van Aanbieder dient een Winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken;
· Prijzen worden te allen tijde fysiek aan Deelnemer door Aanbieder uitgereikt. Na uitreiking van de prijs door Aanbieder, gaat terstond en zonder voorbehoud de volledige eigendom met al zijn rechten en plichten over naar Deelnemer. Indien Deelnemer een rechtspersoon is, dan zal de prijs worden uitgereikt aan (één van) de bij de Kamer van Koophandel geregistreerde bestuurder(s);
· De Winnaar wordt alvorens de fysieke prijsuitreiking geschiedt, geïnformeerd alwaar Deelnemer door Aanbieder wordt gevraagd of Deelnemer de prijs zal accepteren;
· Deelnemer heeft immer het recht een prijs te weigeren. Bij weigering door Deelnemer wordt geen vergoeding vanuit Aanbieder verstrekt;
· Indien Winnaar geen reactie geeft op het prijsacceptatieverzoek van Aanbieder, zal Winnaar na 7 kalenderdagen worden aangemaand door Aanbieder. Indien Winnaar niet binnen 7 werkdagen reageert op dit tweede verzoek, dan zal de prijs worden beschouwd als niet geaccepteerd door Winnaar;
· Aanbieder streeft ernaar gewonnen prijzen binnen acht weken uit te reiken.

Loterij

· Binnen 7 werkdagen na afloop van een actie die ten grondslag ligt aan een Spel, zal een Winnaar worden aangewezen middels 1 trekking van het winnende lot uit het totaal van geldige loten. Per trekking zullen er 5 ‘reserve’ winnende loten worden getrokken;
· Mocht een Winnaar de prijs weigeren, dan zal de prijs worden toegewezen aan het eerst getrokken reserve lot. De Deelnemer die is gekoppeld aan dit reserve lot wordt dan vervolgens als Winnaar aangewezen.

Aansprakelijkheid

· Aanbieder is geenszins aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan door het aanbieden van en/of het deelnemen aan het Spel;
· Aanbieder verleent geen garantie op een prijs;
· Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die door een prijs wordt veroorzaakt.

Wij maken gebruik van cookies voor het verbeteren van jouw ervaring op onze website. Door gebruik te blijven maken van onze website, ga je akkoord met het plaatsen en gebruiken van cookies. Klik op 'Oké' of lees meer over hoe wij met je gegevens omgaan in onze Privacy policy. Oké