Wij zoeken en boeken
Ver weg of dichtbij, wij kennen de weg!
Hulp nodig? Bel gerust!
053-4327070

Voorwaarden 2018

ANVR-Reizigersvoorwaarden:

Westbound Travel (KvK 06074560) is aangesloten bij de ANVR.
De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover.
De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.
Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

De navolgende bepalingen zijn door Westbound Travel zelf vastgesteld.
Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Download ANVR Brochure
Lees ANVR Bagage- en vervoervoorwaarden
Download aanvullende voorwaarden Westbound Travel

Stichting Garantiefonds Reisgelden:

Westbound Travel (KvK nr. 06074560) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Lees SGR Garantieregeling

Calamiteitenfonds:
Westbound Travel (KvK nr. 06074560) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

  • –  (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • –  de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
    Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
Lees Calamiteitenfonds Garantieregeling

Westbound Travel is een dienstverlener op het gebied van reizen. Middels de site informeert en adviseert reisbureau Westbound Travel en worden reserveringen gemaakt. Westbound Travel verleent deze diensten in uw opdracht. De boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen
van dienstverlening van Westbound Travel. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

Westbound Travel kan een reservering voor u maken. Wij brengen dan een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener. Westbound Travel is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Westbound Travel kan bijvoorbeeld reserveringen maken voor losse vliegtickets, hotelkamers en verzekeringen voor u afsluiten.

Westbound Travel is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de leverancier verkrijgen. Westbound Travel is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, e-mailadres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit en dergelijke. Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste reisdocumenten (paspoort, visum, inentingsbewijzen). Hierover zal Westbound Travel u bij boeking –middels e-mail- op verzoek wel algemene informatie kunnen geven.

Westbound Travel zal u in het algemeen direct bij het geven van de opdracht een bevestiging verstrekken. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal deze u per e-mail of per post toegezonden worden. Westbound Travel kan, mits dit van tevoren aan de klant bekend wordt gemaakt, voor het verlenen van zijn diensten een tarief in rekening brengen.

Wij wijzen alle passagiers van en naar de USA erop, dat uw gegevens toegankelijk zijn voor lokale autoriteiten in verband met een wettelijk verplichte veiligheidscontrole. Uw gegevens worden slechts voor veiligheidsdoeleinden gebruikt. Met uw reserveringsopdracht bevestigt u hiertegen geen bezwaar te hebben.

De Algemene Voorwaarden van het ANVR zijn tot stand gekomen in april 1997 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad.

Welke voorwaarden zijn op uw reis(onderdeel) van toepassing: 
Los lijndienstticket (www.westboundtravel.nl/charter-vluchten): ANVR Boekingsvoorwaarden, aanvullende voorwaarden van Westbound Travel en de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij.
Samengestelde reis Vlucht + Hotel (www.westboundtravel.nl/hotels en www.westboundtravel.nl/charter-vluchten): ANVR Boekingsvoorwaarden, aanvullende voorwaarden van Westbound Travel en de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener of leverancier.
Los hotel (www.westboundtravel.nl/hotels): ANVR Boekingsvoorwaarden, aanvullende voorwaarden van Westbound Travel en de voorwaarden van de betreffende leverancier cq hotel
In deze voorwaarden wordt gesproken over informatie, adviezen, bemiddeling en reserveringen van en door Westbound Travel. Dit geschiedt door informatie, advies op en sturing door onze site en middels e-mail of telefonisch contact. Ook daar waar u zelf handelingen verricht bemiddelt Westbound Travel voor u en maakt de reserveringen. In het vervolg van deze voorwaarden dient u uitspraken hieromtrent dan ook op deze wijze te interpreteren.

Aanvullende voorwaarden Westbound Travel

De navolgende bepalingen zijn door Westbound Travel zelf vastgesteld.
Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.

In aanvulling op de ANVR reis- en/of boekingsvoorwaarden zijn de onderstaande voorwaarden van Westbound Travel van toepassing:

Lijndiensttickets:
Op een lijndienstticket binnen het door u zelf samengestelde pakket, vlucht en hotel, zijn beperkende voorwaarden van toepassing. U ontvangt aanvullende informatie over de geldigheid van het ticket en de kosten die de vervoerder in rekening brengt als u de reservering van de lijndienstvlucht in uw ticket wijzigt of annuleert. Wij wijzen u erop dat een luchtvaartmaatschappij bij no-show af kan wijken van de vermelde annuleringskosten en restitutie kan weigeren. Van no-show kan sprake zijn als u bijvoorbeeld niet op
komt dagen op de geplande vertrektijd en zelfs als u uw reis binnen 24 uur voor de geplande vertrektijd annuleert.

Hotels:
Op een hotelreservering binnen het door u zelf samengestelde pakket, vlucht en hotel, zijn beperkende voorwaarden van toepassing. U ontvangt aanvullende informatie over de geldigheid van de hotelboeking en de kosten die het hotel in rekening brengt als u de reservering van de reis wijzigt of annuleert.
Lokale taksen niet opgenomen in de hoteltoeslagen. Gelieve er rekening mee te houden dat er taksen kunnen worden aangerekend met betrekking tot uw hotelboeking die nog niet werden betaald op het moment van aankoop, bv. lokale taksen, omzetbelasting, enz. Alle lokale taksen dienen rechtstreeks door u aan het hotel te worden betaald op het ogenblik van in- of uitchecken.

Artikel 1: Tariefgarantie:
Tarieven van lijndiensttickets kunnen tussen uw boekingsdatum en vertrekdatum worden verhoogd door de vervoerder. Ook luchthavenbelastingen kunnen soms fors worden verhoogd. Daarnaast zijn lijndiensttickets in sommige gevallen onderhevig aan valutaschommelingen, bijvoorbeeld bij binnenlandse vluchten. Alle meerkosten van uw lijndienstticket worden aan u in rekening gebracht. Westbound Travel zal altijd proberen u tijdig van tariefsverhogingen op de hoogte te stellen, maar kan dit niet garanderen. De tarieven van lijndiensttickets, hotels en stedentrips worden door Westbound Travel gegarandeerd vanaf het moment dat u de gehele reissom aan Westbound Travel heeft voldaan en vlucht en/of hotel middels een reserveringsnummer(s) in de bevestigings e-mail of daarna daadwerkelijk zijn bevestigd.

Artikel 2: Aanbetaling en betalingstermijnen:
1. In afwijking van art. 3 lid 1a van de ANVR reisvoorwaarden betaalt de opdrachtgever de gehele overeengekomen reissom en andere kosten bij boeking aan Westbound Travel. Westbound Travel draagt zorg voor tijdige betaling aan de betrokken dienstverleners.
Artikel 3: Wijziging door de opdrachtgever:
1. Onder wijziging van een boeking wordt verstaan: het annuleren van een reeds bevestigde boeking of deel hiervan, waarbij gelijktijdig een nieuwe boeking voor dezelfde opdrachtgever en deelnemers wordt gemaakt.
2. Wijziging van de boeking is uitsluitend mogelijk indien de voorwaarden van de dienstverlener en het gekozen tarief dit toelaten.
3. Wijziging van de boeking is uitsluitend mogelijk indien een nieuwe boeking wordt gemaakt naar dezelfde bestemming en route en tegen hetzelfde tarief en voorwaarden of indien de opdrachtgever akkoord gaat met het gewijzigde tarief en eventueel bijkomende kosten.
4. De kosten van de wijziging zijn deels afhankelijk van de voorwaarden van de gekozen dienstverlener en de voorwaarden van het gekozen tarief. Alle kosten die de dienstverlener rekent in geval van een wijziging komen voor rekening van de opdrachtgever.
5. Bij iedere wijziging van de boeking of delen van de boeking, berekent Westbound Travel administratiekosten, zijnde:
• Losse lijndiensttickets € 35 per boeking
• Losse hotels € 35 per boeking
• Samengestelde (rond)reis € 70 per boeking
• Pakketreis € 25,- per boeking

Artikel 4: Annulering door de opdrachtgever:
1. Bij annulering worden alle bestanddelen van het door u zelf samengestelde pakket, vlucht en hotel, geannuleerd.
2. In afwijking van art. 9 lid 2c van de ANVR reisvoorwaarden bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom.
3. Westbound Travel adviseert voor dit product een annuleringsverzekering af te sluiten.

Wij maken gebruik van cookies voor het verbeteren van jouw ervaring op onze website. Door gebruik te blijven maken van onze website, ga je akkoord met het plaatsen en gebruiken van cookies. Klik op 'Oké' of lees meer over hoe wij met je gegevens omgaan in onze Privacy policy. Oké